Inom Islam kallat för Zakat.

Enkelt förklarat innebär Zakat att man ska dela med sig av vad man har till de fattiga och behövande, det kan vara allt från Pengar, kunskap, guld, silver eller boskap.