Människor som utövar islamsk tro kallas för muslim.

Muslimer utgör ungefär en fjärdedel av jordens befolkning och räknas därmed till den nästa största religionen, efter kristendomen.

Inom islamen finns där fem stora område som man brukar kalla för Islams fem pelare, de består av följande: