Inom Islam kallas den muslimska trosbekännelsen för Shahadah.

Ordet betyder observera eller intyga.

Trosbekännelsen skrevs på arabiska ursprungligen översatt till engelska blir det ungefär:

Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud