(Bild: Fria syriska armén, FSA, som stred mot IS)

Sedan IS/DAESH har fallit som stat har en debatt i Europa blossat upp hurruvida IS-terrorister (eller IS-resenärer som vissa medier väljer att kalla det) ska få återvända till de länder de lämnat för att ansluta sig till IS.

I Storbrittanien har debatten pågått för fullt och det kanske mest omskrivna fallet rör Shamima Begum som gifte sig med en holländsk IS-krigare och flyttade till dåvarande staten IS. Efter IS fall ber hon nu om att få återvända, men har blivit nekad av Brittiska myndigheter. Trots att hon visar ånger, försvarar hon (källa: CNN) t.ex. Manchester bombningarna 2017 där 23 personer dog med att väst bombade IS territorium.

Från Sverige beräknar man att ca 300 personer (källa: Mitti) har radikaliserats till en sån grad att de lämnat Sverige för att strida för IS. Sedan 2012 beräknar man att ca 19 personer nu har återvänt till Stockholm och i dagsläget finns det ingen plan för hur detta ska hanteras. Den huvudsakliga insats hittills har varit genom socialtjänsten, då flera av resenärerna/terroristerna är vårdnadshavare.

De finns många olika förslag i debatten om hur IS-återvändare ska hanteras. Några av de förslag som har kommit är att göra dem statslösa, det vill säga dra in deras medborgarskap och pass. Svårigheten i det är att man enligt internationell lag inte får göra sina egna medborgare statslösa hursomhelst. Andra vill ta dem inför rätta i sina hemländer, det vill säga Sverige för dessa 300. Ett annat förslag är att upprätta en internationell tribunal på plats. Detta har man gjort tidigare och är förmodligen det mest effektiva sättet att hantera dessa radikaliserade individer.

Som alltid i debatten så är det jätteviktigt att komma ihåg hur liten andel dessa individer utgör av alla muslimer. Många på högerkanten har fått en bild av att det är en majoritet av muslimer som skulle vara radikala. Inom radikalisering finns det givetvis en mycket bred skala, vissa är oerhört religösa medans andra inte är troende. De personer som rest till IS för att tortera och mörda folk utgör spetsen av radikaliserade muslimer, och även om det fortfarande finns många som är radikala till en grad att de utgör ett potentiellt hot är det fortfarande en droppe i havet.