Haram är en arabisk term som betyder förbjuden. Detta kan hänvisa till: antingen något som är heligt för vilket tillträde är förbjudet för de människor som inte är i renhet eller som inte är initierade i den heliga kunskapen. Eller till en ond dito ”syndig handling som är förbjuden att bli gjord”.

Många av handlingarna som är förbjudna återfinns även i andra religioner.

Till saker som är haram hör bland annat:

 • Att förtära alkhol samt att besöka barer
 • Spel om pengar (dit hör casino, betting, lotter, poker och dylika spel)
 • Att förtära griskött och att förtära kött från djur som inte har slaktats på rituellt sätt (Halal)
 • Att spinoera på andra
 • Att baktala andra, inklusive att förolämpa eller påstå saker som inte är sant
 • Att avslöja hemligheter
 • Att skada andra, inklsuvie tortyr som redskap i förhör eller liknande
 • Kvinnor får inte visa sin kropp eller sitt hår, undantaget ansikte och händer upp till handleden samt fötter upp till anklarna
 • Utöva magi
 • Ingå samkönande äktenskap, äktenskap med nära släktingar (föräldrar, mor och farföräldrar, syskon, barn, svågers barn)
 • Utpressning
 • Att luras, ljuga eller avlägga en falsk vittnesbörd
 • Att ta ut eller ge ränta, gäller lån i synnerhet

Det är även haram att på något sätt tillhanda hålla eller sälja tjänster och produkter som är haram. Du får t.ex. inte sälja griskött, tillhandahålla alkohol eller driva casino eller online casino.

Observera att den här listan inte är komplett över saker som är haram och vissa punkter kan ha misstolkas. För att få en korrekt bild av haram hänvisar vi alltid till Koranen eller en Imam.