Inom islam kallar man bönen för Salah eller Salat.

För att vara troende muslim ska man be minst 5 gånger om dagen.

Innan man kan utföra Salah finns det sex villkor som måste uppfyllas.

  1. Ren (kläder, kropp & plats ska vara städat och rent)
  2. Rituellt Ren
  3. Kläder (Ska vara enligt föreskrifter)
  4. Tiderna (Varje bön ska utföras inom bestämda tidsintervall)
  5. Mekka (Stå vänd mot Mekka när man ber)
  6. Intention(Ha rätt intentioner när man startar bönen)